KAT’İ, GEÇİCİ İTHALAT

Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir. 
 “Geçici ithalat” ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. 
Bu eşya Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görecek ise eşyanın yurda girişi ve çıkışı ile ilgili işlemler gümrük mevzuatında “dahilde işleme rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir.

Bu eşyanın Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görmediği ve herhangi bir değişikliğe uğramadan yurt dışı edildiği hallerde uygulanacak kurallar daha farklı olup, bu kurallar sistemi “geçici ithalat rejimi” olarak adlandırılır.
Ayrıca, ülkemizdeki serbest bölgelerden ülkenin diğer bölgelerine yapılan eşya teslimleri de ithalat sayılmaktadır.

İHRACAT NEDİR?

İhracat, en basit şekliyle bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi olarak ifade edilebilir.Gümrük Kanunu’nun ihracat ile ilgili bölümü, ihracat kavramını biraz daha teknik bir yaklaşımla açıklar. Buna göre ihracat, bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşyaların ihraç amacıyla başka bir ülkeye gönderilmesidir